El nostre projecte

portada.

El grup de recerca ARMIF dirigeix la seva investigació cap a la funció mediadora de les llengües creant sinèrgies entre les matèries i enfocant la formació inicial del professorat cap una perspectiva més interdisciplinària.

Amb aquest propòsit es dissenya una metodologia de caràcter qualitativa, amb ús d’instruments que potencien la creació d’espais discursius multimodals, d’interacció verbal i de reflexió. A partir de les aportacions dels teòrics del discurs i de la funció mediadora del llenguatge, es planteja una anàlisi de les dades que tingui en compte les tres dimensions del discurs:

  • Interlocutiva
  • Temàtica
  • Enunciativa

Per dur a terme aquest projecte es requereix la col·laboració d’estudiants de la doble titulació d’Educació Infantil i Primària, professors de la Facultat d’Educació de la Universitat de Barcelona, professors d’altres Universitats de Catalunya i mestres d’educació infantil i primària de diverses escoles del territori.

Anuncios